skip to Main Content

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Ra van der Hoek, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01086172

Ra van der Hoek respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Ra van der Hoek, worden de verstrekte persoonsgegevens alleen gebruikt om de overeengekomen diensten aan je te kunnen leveren.

De persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om je te informeren over activiteiten en diensten, bijvoorbeeld komende tentoonstellingen en events. Je e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van een nieuwsbrief of mailing altijd stopzetten door dat even te melden.

Je persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, tenzij Ra van der Hoek daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Ra van der Hoek.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Neem in dat geval eenvoudig even contact op.Ra van der Hoek bewaart de gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.

Deze website maakt op dit moment géén gebruik van cookies. Gaat dat in de toekomst wel gebeuren, dan lees je dat hier. En dat geldt ook voor andere wijzigingen. Deze privacyverklaring kan dan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Je blijft via deze website op de hoogte!

Back To Top