skip to Main Content

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Ra van der Hoek, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01086172

Ra van der Hoek respecteert de privacy van alle relaties en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Ra van der Hoek, worden de verstrekte persoonsgegevens alleen voor dat doel gebruikt.

De persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om je te informeren over activiteiten, bijvoorbeeld komende tentoonstellingen en events. Je kunt het ontvangen van een nieuwsbrief of mailing altijd stopzetten door dat te melden.

Je persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, tenzij Ra van der Hoek daartoe verplicht is op basis van de wet. Of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Ra van der Hoek.

Je hebt altijd de mogelijkheid om je persoonsgegevens uit het adresboek te laten verwijderen.

De website maakt gebruik van cookies voor het soepel laten functioneren van de site en nadrukkelijk niet voor reclamedoeleinden of anderszins.

Deze privacyverklaring kan zo nu en dan worden bijgewerkt.

Back To Top