skip to Main Content

geland | foto | ra van der hoek | 2019

fotomaker & tekenaar

Ra van der Hoek is beeldend kunstenaar. Fotomaker in de buitenlucht, tussen de regels van de alledaagse natuur dicht bij huis. Tekenaar van een binnenwereld als onuitputtelijke bron voor digitale bespiegelingen met een talig tintje.

'I dreamed I was a butterfly and then I awoke. Now I wonder: Am I a man who dreamt of being a butterfly, or am I a butterfly dreaming that I am a man?' - Zhuangzi

licht, wind, twijg en grasdorst, voor, tussendoor, trilling, zand, boombast, schors, schots, scheef en schaduw, bladval, naaldprik, kleefdraad, gestrekt, appelwang, raakvlak en gebrom van beeld. Nieuwe fotografie in het portfolio

Back To Top