Skip to content

 

Ra van der Hoek, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01086172, respecteert de privacy van alle relaties en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Ra van der Hoek, worden de verstrekte persoonsgegevens alleen voor dat doel gebruikt.

De persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om je te informeren over activiteiten, bijvoorbeeld komende tentoonstellingen en events. Je kunt het ontvangen van een nieuwsbrief of mailing altijd stopzetten door dat te melden.

Je contactgegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, tenzij Ra van der Hoek daartoe verplicht is op basis van de wet.

De website maakt gebruik van cookies voor het soepel laten functioneren van de site en nadrukkelijk niet voor reclamedoeleinden of anderszins.

 

Back To Top