Skip to content

’tere en gevoelige schilderijen’

Een jaar of tien geleden trad Ra van der Hoek voor het eerst naar buiten met nonchalant gemaakte tekeningen. Sindsdien heeft ze een hele ontwikkeling doorgemaakt. Maar aan de schilderijen die ze nu exposeert bij galerie Eewal is te zien dat dat terloopse een constante factor is in haar werk. Dit zijn geen schilderijen die bedacht zijn. Ze lijken zichzelf geschilderd te hebben.

Spontaniteit kenmerkt het werk van Ra van der Hoek. In haar werk haalt de ene kleur de andere uit en de ene vorm de andere. Het zou kunnen ontaarden in een rommeltje, maar dat gebeurt nergens. Van der Hoek is een kunstenaar met een buitengewone gevoeligheid voor kleur en beeldverhoudingen. Ze houdt alles perfect in de hand. Dat leidt tot werk met een buitengewoon verfijnde sfeer. 

Van der Hoeks beeldtaal is beperkt. Takken, planten, bomen, vazen dieren en boeketten bloemen duiken in al die schilderijen op in wisselende combinaties.Het zijn symbolen die voor de kunstenaar misschien een persoonlijke betekenis hebben, maar die voor haar toch voornamelijk de functie hebben een werk ‘op gang’ te brengen. Als onderwerp lijken ze amper van betekenis voor het ervaren van het werk.

Wat je ziet zijn tere en gevoelige schilderijen, met verzonken kleuren, subtiel met elkaar gecombineerd. Dat is het eigenlijke onderwerp van dit werk.

-Sytse Singelsma, uit: Tere verfijning in schilderijen van Ra van der Hoek, Leeuwarder Courant, 2005

Back To Top