Skip to content
een van vijf | foto | ra van der hoek

ritual | ritueel

Elke boom is hier een open volière vol gepiep en getsjilp.
Bril op, bril af. Verrekijker op, verrekijker af.
Op het veld, rondom een schuur en een trog, hebben een paard, een ezel en drie schapen hun domicilie.

Tegen half zes valt er een stilte. Vliegen worden dan juist bedrijvig.
Elke avond exact om 17.45 uur loopt het paard, achteromkijkend, achter het huis langs. Precies achter Casa Azul gaat hij poepen. Hij blijft even stil staan, tilt z’n staart op en laat wat vallen. Nog geen moment later nadert de ezel. Heel langzaam volgt hij ’t paard dat alweer langszij verdwenen is. Waar het paard gepoept heeft blijft de ezel even tilstaan. Snuffelt belangstellend, kijkt bedachtzaam. Tilt zijn staart op en poept ook. Loopt dan door, richting paard. In de verte naderen de drie schapen. Schaap nummer een (wit, klein) volgt de ezel. Schaap twee (wit, groot) nadert en volgt schaap een. Schaap drie (bruin, groot) staat nog achterstevoren. Draait zich ineens om en hobbelt achter schaap een en twee aan. Ze trekken zich alle drie niets aan van de poep van het paard en de poep van de ezel.

Als alle vijf dieren voorbij zijn, begint er een verkoelend windje te waaien. Even helemaal geen vogels. Ook de vliegen zijn weer weg. De bomen bewegen.
Het landschap begint wat zwaarder te ademen.


ritual
Every tree here is an open aviary full of squeaks and chirps.
Glasses on, glasses off. Binoculars on, binoculars off.
In the field, around a barn and a trough, a horse, a donkey and three sheep have their domicile.

At half past five there is a silence. Flies then become active.
Every evening at exactly 5.45 pm the horse passes behind the house, looking back. Right behind Casa Azul he goes to shit. He pauses for a moment, lifts his tail and drops something. Not a moment later the donkey approaches. Very slowly he follows the horse that has already disappeared alongside. Where the horse has pooped, the donkey stops for a while. Sniffs with interest, looks thoughtfully. Lifts his tail and poops too. Then walks on, towards the horse. In the distance the three sheep approach. Sheep number one (white, small) follows the donkey. Sheep two (white, large) approaches and follows sheep one. Sheep three (brown, large) is still facing backwards. Turns suddenly and hobbles after sheep one and two. The three of them don’t care about the horse’s poop, they don’t care about the donkey’s poop.

When all five animals have passed, a cooling breeze starts to blow. No birds at all. The flies are gone too. The trees move.
The landscape begins to breathe a little heavier.

 

Back To Top