Skip to content
boodschapper | foto | ra van der hoek

messenger | boodschapper

Een vredig huis halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw. Behalve een vader en een moeder, woont er ook een kind van zes jaar met een speelgoedzwaard. Een fox terriër op wielen trekt vrolijk mee ten strijde.

We gaan vier jaar terug in de tijd. Het kind is twee jaar en slaapt in een houten ledikant. Een veilige plek. Het licht van de volle maan valt prachtig het kamertje binnen. Het slapende mensje ligt onder een geblokt wollen dekentje.
Dan komt er ineens met veel bombarie een zwart gevleugeld wezen dat bromt, vanuit de lucht aanfladderen. Op het lakentje, vlak voor de gesloten ogen van het kind neemt het plaats. Het kind wordt wakker, schrikt zich een hoedje

Het beest dat bromt heeft een doordringende blik en brengt een engelstalige boodschap. Het fluistert: pssst,…’fear not’.

We maken een hele sprong in de tijd. Het kind van twee en daarna zes is inmiddels zestig plus. De vader en de moeder zijn niet meer op deze aarde. Het speelgoedzwaard heeft plaatsgemaakt voor een iPad met iPencil. Op advies van een bijzondere bromvlieg ruim een halve eeuw geleden, doet het ouder geworden kind dagelijks ademhalingsoefeningen.

Een klein pluizig hondje op vier bewegelijke pootjes scharrelt rond.
Drie oplettende mieren verzamelen korrels die van het aanrecht vielen.

Een vlinder zit zachtjes te soezen.


messenger
A peaceful house in the mid-1960s. In addition to a father and a mother, there is also a six-year-old child with a toy sword. A fox terrier on wheels happily joins the battle.

We go back in time four years. The child is two years old and sleeps in a wooden cot. A safe place. The light of the full moon falls beautifully into the room. The sleeping little person lies under a checkered woolen blanket.
Then suddenly a black winged creature that hums and flutters from the sky with great fanfare. It takes place on the sheet, just in front of the child’s closed eyes. The child wakes up, scared to death

The beast that growls has a penetrating look and brings an English message. It whispers: pssst,…’fear not’.

We’re taking a big leap in time. The child, aged two and then six, is now sixty plus. The father and the mother are no longer on this earth. The toy sword has been replaced by an iPad with iPencil. On the advice of a special bluebottle more than half a century ago, the older child does daily breathing exercises.

A small fluffy dog on four movable legs scurries around.
Three observant ants collect grains that fell from the counter.

A butterfly is gently dozing.

 

Back To Top