Skip to content
regenwulp | foto | ra van der hoek

look three times | drie keer kijken

Een natuurdocumentaire op tv liet levendig zien hoe in Zuid-Thailand het verstoorde leven op het land zich op wonderlijke wijze weer een beetje herstelt. De camera’s hadden vogels geregistreerd die levenslustige jonkies groot brengen in knap geboetseerde nesten. De sympathieke voice-over vertelde hoe bepaalde vissoorten en minuscule waterdiertjes die eerder dreigden uit te sterven nu in dit deel van Azië weer wat beter gedijen. Toch weer wat hoop voor de wereld.

Mijn televisieavond leidde me vervolgens naar een actualiteitenprogramma. Het positieve nieuws uit Thailand maakte hier plaats  voor een item waarin de aandacht werd gevestigd op de onbegrijpelijke en teleurstellende beslissingen die onze wereldleiders nemen. Op een planeet in nood, waar het leven fragiel is.

Als afsluiting van een bewogen avond zendt niet de tv, maar ’t beeldscherm achter mijn ogen een van mijn favoriete herinneringen uit.
Op het piepkleine Spaanse eilandje La Graciosa landt een regenwulp.


look three times
A nature documentary on TV vividly showed how the disturbed life on the land is miraculously recovering in southern Thailand. The cameras had recorded birds raising lively youngsters in cleverly modeled nests. The sympathetic voice-over explained how certain fish species and tiny aquatic animals that were previously in danger of becoming extinct are now thriving somewhat better in this part of Asia. Still some hope for the world.

My television evening then led me to a current affairs programme. The positive news from Thailand gave way here to an item that drew attention to the incomprehensible and disappointing decisions made by some of our world leaders. On a planet in need, where life is fragile.

At the end of an eventful evening, not the TV, but the screen behind my eyes broadcasts one of my favorite memories.
A Whimbrel lands on the tiny Spanish island of La Graciosa.

 

 

Back To Top