Skip to content
Gyo-An | foto ra van der hoek 2017 | locatie: Galerie de Pastoe Fabriek Utrecht

whisper house | fluisterhuis

Een demontabel theehuis van bamboe en washi (Japans papier) aan een frame van hout. Dat is Gyo-An van de Japanse ontwerper Shigeru Uchida (1943-2016). Een huis van 2.40 x 2.40 m gebaseerd op de maten van traditionele tatami matten. Een huis dat in je zak past, maar toch niet te klein is. Een huis dat geen ramen nodig heeft, omdat binnen en buiten elkaar vanzelf ontmoeten dwars door het ragfijne, natuurlijke materiaal. Een huis dat poëzie is zonder woorden. Een huis dat je nederig maakt, omdat je moet buigen om binnen te komen door een heel klein deurtje. Gyo-An buigt mee. Het fluistert. Het ontwerp van Shigeru Uchida hoeft zich niet zo nodig te bewijzen.

Utchida, tentoongesteld in galerie de Pastoe Fabriek (Utrecht), was jarenlang Pastoe’s belangrijkste ontwerper. In een wereld waar uiterlijk vaak het belangrijkste lijkt te zijn, geloofde Utchida in een harmonie tussen mens, maatschappij en natuur.

Galerie de Pastoe Fabriek: “…Dat het naast de zuivere vorm moet gaan om de inhoud, het geestelijke, de intrinsieke schoonheid vereist ontwerpen vanuit het hart, waarbij de details bepalend zijn. Bij Uchida gaat het om engagement, historisch besef, betrokkenheid en kwaliteit. Het heeft ook met geduld, aandacht en concentratie te maken. […] Het principe van het verbinden, van de harmonie van de materialen, van de kleuren, van de verstilling, van vorm in de functie van duurzame schoonheid.”


whisper house
A detachable tea house made of bamboo and washi (Japanese paper) on a wooden frame. That’s Gyo-An by the Japanese designer Shigeru Uchida (1943-2016). A house of 2.40 x 2.40 m based on the dimensions of traditional tatami mats. A house that fits in your pocket, but is not too small. A house that does not need windows, because inside and outside meet each other naturally through the gossamer-fine, natural material. A house that is poetry without words. A house that humbles you, because you have to bow to enter through a very small door. Gyo-An bows along. It whispers. Shigeru Uchida’s design does not need to prove itself.

Utchida, exhibited in the Pastoe Factory gallery (Utrecht), was Pastoe’s most important designer for many years. In a world where appearance often seems to be the most important thing, Utchida believed in a harmony between people, society and nature.

Galerie de Pastoe Factory: “…The fact that, in addition to the pure form, it must be about the content, the spiritual, the intrinsic beauty, requires design from the heart, in which the details are decisive. At Uchida it is about engagement, historical awareness, involvement and quality. It also has to do with patience, attention and concentration. […] The principle of connecting, of the harmony of the materials, of the colors, of stillness, of form in the function of lasting beauty.”

 

Back To Top